СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

 

Програма "Опазване на околната среда и климатични промени" на ФМ на ЕИП 2014-2021

Променяме се с климата

„Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа“ е девизът на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП 2014-2021).

 

Уеб сайт: https://changingwithclimate-bg.org

 

 

 

 

   * На 23 април 32 ученици, учители и родители от Средно училище „Цветан Радославов“  участваха във велосипеден поход до местността Паметниците. 

 

 

 

 

 

 

 

Заключителна информационна среща по проект „Променяме се с климата“

Проект „Променяме се с климата“ се изпълнява с финансова подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и съфинансиран от българската държава. Партньори по проекта са 7 училища от страната (от Белица, Берковица, Бургас, с. Веселиново, Ямболско, Банско и София), екологично сдружение „За Земята“, сдружение „Институт за прогресивно образование“ и норвежката организация „Приятели на Земята“. Проектът стартира през ноември 2021 г. и приключва през есента на 2023 г.  Нашето училище е бенефициент по проекта.

През последните четири месеца в училище се проведоха поредица от дейности по три малки училищни проекта: „Бъдеще без отпадъци“, „С велосипед към бъдещето“ и „Пчелите, хората и природата“  и бе осъществена регионална кампания „Нов живот за нашите дрехи“.

В реализирането на дейностите бяха привлечени ученици, учители, класни ръководители, различни институции, много родители, близки и граждани.

Вярваме, че сме допринесли за промяна на нагласите на младите хора и техните семейства за живеят в полза, както за околната среда и климата, така и за икономиката.