СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Бюджет

 

 Отчет за изпълнението на бюджета на СУ "Цветан Радославов" към 30.06.2024 г. - вижте ТУК

Отчет за изпълнението на бюджета на СУ "Цветан Радославов" към 31.03.2024 г. - вижте ТУК

Отчет за изпълнението на бюджета на СУ "Цветан Радославов" към 31.12.2023 г. - вижте ТУК

Отчет за изпълнението на бюджета на СУ "Цветан Радославов" към 30.09.2023 г. - вижте ТУК

Отчет за изпълнението на бюджета на СУ "Цветан Радославов" към 31.06.2023 г. - вижте ТУК

Отчет за изпълнението на бюджета на СУ "Цветан Радославов" към 31.03.2023 г. - вижте ТУК

Отчет за изпълнението на бюджета на СУ "Цветан Радославов" към 31.12.2022 г. - вижте ТУК

Отчет за изпълнението на бюджета на СУ "Цветан Радославов" към 30.09.2022 г. - вижте ТУК

Отчет за изпълнението на бюджета на СУ "Цветан Радославов" към 30.06.2022 г. - вижте ТУК

Отчет за изпълнението на бюджета на СУ "Цветан Радославов" към 31.03.2022 г. - вижте ТУК

Отчет за изпълнението на бюджета на СУ "Цветан Радославов" към 31.12.2021 г. - вижте ТУК

Отчет за изпълнението на бюджета на СУ "Цветан Радославов" към 30.09.2021 г. - вижте ТУК

Отчет за изпълнението на бюджета на СУ "Цветан Радославов" към 31.06.2021 г. - вижте ТУК

Отчет за изпълнението на бюджета на СУ "Цветан Радославов" към 31.03.2021 г. - вижте ТУК

Отчет за изпълнението на бюджета на СУ "Цветан Радославов" към 31.12.2020 г. - вижте ТУК

Отчет за изпълнението на бюджета на СУ "Цветан Радославов" към 31.03.2020 г. - вижте ТУК

Утвърден бюджет за 2020 година - вижте ТУК

Утвърден бюджет за 2019 година - вижте ТУК

Отчет за изпълнението на бюджета на СУ "Цветан Радославов" към 31.12.2019 г. - вижте ТУК

Отчет за изпълнението на бюджета на СУ "Цветан Радославов" към 30.09.2019 г. - вижте ТУК

Отчет за изпълнението на бюджета на СУ "Цветан Радославов" към 30.06.2019 г. - вижте ТУК

Отчет за изпълнението на бюджета на СУ "Цветан Радославов" към 31.03.2019 г. - вижте ТУК

Отчет за изпълнението на бюджета на СУ "Цветан Радославов" към 31.12.2018 г. ТУК

Отчет за изпълнението на бюджета на СУ "Цветан Радославов" към 31.12.2017 г. ТУК

Отчет за изпълнението на бюджета на СУ "Цветан Радославов" към 31.12.2016 г. ТУК