СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Колектив

Ръководство:

 • Мариана Илиева Маркова – директор
 • Пенка Димчева Пенчева – зам. директор по учебната дейност
 • Елка Иванова Петкова – главен счетоводител
 • Илияна Богданова Петрова – завеждащ, административна служба

Направление „Информационни и комуникационни технологии“:

 • Нели Николаева Йорданова 
 • Ивайло Цветанов Петков

Начален етап на обучение I-IV клас:

 • Анелия Ангелова Гекова – старши учител, начален етап на основното образование
 • Диана Ангелова Стойкова – учител, начален етап на основното образование
 • Мая Антонова Атанасова – учител, начален етап на основното образование
 • Милена Иванова Филипова – учител, начален етап на основното образование
 • Нели Великова Маринова – старши учител, начален етап на основното образование
 • Росица Денева Караманлева – старши учител, начален етап на основното образование
 • Светла Борисова Тодорова – старши учител, начален етап на основното образование
 • Юлияна Георгиева Секулова – старши учител, начален етап на основното образование
 • Белла Ангелова Тодорова - учител, начален етап на основното образование / ЦДО/
 • Василена Георгиева Стоева – учител, начален етап на основното образование /ДЦО/
 • Елица Огнянова Димитрова – учител, начален етап на основното образование / ДЦО/
 • Михаела Венциславова Стефанова – учител, начален етап на основното образование /ЦДО/
 • Петя Димитрова Димитрова – учител, начален етап на основното образование / ЦДО/
 • Станимира Светлозарова Тодорова - учител, начален етап на основното образование / ЦДО/
 • Стефан Георгиев Минков – старши учител, начален етап на основното образование / ЦДО/
 • Сунай Алишева Чешмеджиева – старши учител, начален етап на основното образование /ЦДО/

Гимназиален етап на обучение V-XII клас:

 • Борислава Атанасова Александрова – старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
 • Валя Димитрова Господинова – старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
 • Галя Пенчева Ламбева – старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
 • Дияна Атанасова Георгиева – старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 • Илияна Владимирова Фараг –  – старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
 • Латинка Илиева Бонева – старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 • Людмила Аврамова Ангелова – старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
 • Марио Георгиев Якимов – старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
 • Наталия Данаилова Станкова –  учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
 • Радослав Димитров Радков – старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 • Снежана Георгиева Николаева – старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 • Татяна Иванова Митева – старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 • Цветелина Михайлова Колева – старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 • Гинка Тодорова Илиева – учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
 • Албена Александрова Йорданова – учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 • Анелия Йорданова Куманова – учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
 • Елка Йосифова Иванова –  учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
 • Катя Петрова Яламова –  учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
 • Виктор Здравков Дамянов - учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап