СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

 

ДЕЙНОСТИ ПО НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“
 
За поредна година иновативно СУ „Цветан Радославов“ - гр. Свищов се включи в НП „Иновации в действие“ по дейност „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища“. Дейността позволява обмен на иновации между иновативни и неиновативни училища, включени в НП. Целта на мобилността е споделянето на добри педагогически практики и идеи. В рамките на програмата в периода 05. – 07.04.2023 г. екипи от учители и ученици от иновативно ОУ „Димитър Талев“ – гр. Пловдив, ОУ „Черноризец Храбър“ – с. Кайнарджа и ОУ „Константин Костенечки“ – с. Костенец посетиха СУ „Цветан Радославов”, за да наблюдават иновацията „Роботика и приложно програмиране“ като ИУЧ в III клас. През същия период бе осъществен и мониторинг от ст.експерт в РУО – Велико Търново – Бонка Долчинкова. Гостите ни имаха удоволствието да наблюдават урок по Роботика и приложно програмиране в трети клас, проведен от г-жа Наталия Станкова и г-жа Милена Филипова. Малките ученици с желание и нескрит ентусиазъм демонстрираха какво са усвоили през първата година, в която са обхванати в иновативния предмет - работа с образователните решения на Lego. Гостите ни останаха впечатлени както от представената иновация, така и от интериора на нашето училище, дело на креативните ни учители. Те изразиха възхищението си от образователната среда в училището ни и от оказаното гостоприемство. В периода 26 – 28.04.2023 г. екип от учители от СУ „Цветан Радославов” бе на посещение в иновативно ОУ „Димитър Талев” – гр. Пловдив. Наблюдавани бяха добри практики от реализирането на проекта „За добавена стойност – интердисциплинарно и дигитално обучение, ориентирано към практически умения и резултати”.
В работните срещи и в неформалните разговори, учителите от партньорските училища споделиха впечатления и идеи, възможностите и предизвикателствата, които поставят пред училищата образователните иновации. Участниците обсъдиха ролята за създаване на пълноценни сътрудничества, чрез които учебният процес да развива потенциала на всеки ученик.
Пожелаваме си още бъдещи събития, които да инициират диалог и съвместна работа между различните училища, както и да осигуряват подкрепа на екипи за обмен на добри практики!