СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Проект по НП "Заедно за всяко дете", Модул 2 "Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст"

Повече информация за проекта виж ТУК.