СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

"Иновативни учители - готови за бъдещето"

 

Мобилност 1 - "Идентифициране и повишаване на емоционалната интелигентност" "

 

Вътрешноквалификационно обучение по Мобилност 1

 
На 07.06.2023 г. учители от СУ „Цветан Радославов“ – гр. Свищов представиха добри практики, усвоени по време на Мобилност 1 по проект на Еразъм+ с рег. № К-210-2021 - 1 - BG01- K210 – ADU - 000084226 – „Иновативни учители – готови за бъдещето“ по ключова дейност 1: „Партньорства в малък мащаб в образованието на възрастни”. Педагозите от начален и гимназиален етап имаха възможността да посетят гр. Лимасол, Република Кипър и да участват в "Обучение за повишаване на лидерски и иновативни умения" в периода 07.05. – 13.05.2023 г.