СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Проект по НП "Осигуряване на съвременна образователна среда", Модул "Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата"

Повече информация за проекта виж ТУК.