СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Дневна форма на обучение

Учебна година 2023/2024 

* СЕДМИЧНА ПРОГРАМА - II учебен срок 

* СЕДМИЧНА ПРОГРАМА - I учебен срок 

* График на класните работи - I учебен срок, 2023-2024г.

* График на контролните, I учебен срок, 2023-2024г.

* График на пробните НВО, ДЗИ, 2023-2024г.

* Седмично разписание, график  за часове, междучасия и отдих - I учебен срок през 2023/2024г.

* Годишна програма за организация на учебния ден през 2023/2024г.

* Заповед за получаване на стипендии, учебен срок I през учебната 2023/2024г.

 

2022/2023г.

Списъкът с учебниците и учебните помагала:

Списъкът с учебниците и учебните помагала за I клас за учебната 2022 / 2023 г. – вижте ТУК

Списъкът с учебниците и учебните помагала за II клас за учебната 2022 / 2023 г. – вижте ТУК

Списъкът с учебниците и учебните помагала за III клас за учебната 2022 / 2023 г. – вижте ТУК

Списъкът с учебниците и учебните помагала за IV клас за учебната 2022 / 2023 г. – вижте ТУК

Списъкът с учебниците и учебните помагала за V клас за учебната 2022 / 2023 г. – вижте ТУК

Списъкът с учебниците и учебните помагала за VI клас за учебната 2022 / 2023 г. – вижте ТУК

Списъкът с учебниците и учебните помагала за VII клас за учебната 2022 / 2023 г. – вижте ТУК

Списъкът с учебниците и учебните помагала за VIII клас за учебната 2022 / 2023 г. – вижте ТУК

Списъкът с учебниците и учебните помагала за IX клас за учебната 2022 / 2023 г. – вижте ТУК

Списъкът с учебниците и учебните помагала за X клас за учебната 2022 / 2023 г. – вижте ТУК

Списъкът с учебниците и учебните помагала за XI клас за учебната 2022 / 2023 г. – вижте ТУК

Списъкът с учебниците и учебните помагала за XII клас за учебната 2022 / 2023 г. – вижте ТУК