СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Достъп до обществена информация

* Критерии за определяне на ученици за участие в ученическите туристически пътувания по Национална програма "Отново заедно", МОН - 2022 година - ТУК 

* Таблица с информация относно предстоящи обучения на педагогическите специалисти - свали от ТУК

* Закон за достъп до обществена информация - свали от ТУК

* Вътрешни правила за осигуряване на достъп до обществена информация - свали от ТУК

* Правомощия на директора - свали от ТУК

Отчети:

Отчет за изпълнението на бюджета на СУ "Цветан Радославов" към 31.12.2022 г. - вижте ТУК