СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Обществен съвет

  • Божидар Божинов – родител
  • Вера Блажева – родител
  • Ивелина Иванова – родител
  • Теодора Димитрова – родител
  • Борислав Замфиров – финансиращ орган