СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Проект по НП "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот"

В Националната програма са включени всички паралелки  от 1. до 7. клас и над 300 родителя. Основните цели на НП са: Приобщаване на родителите към училищния живот. Обучение на родителите за ефективно включване на децата им в платформи за дигитално обучение предвид създалата се в страната епидемиологична обстановка. Активно участие на родителите в провеждането на благотворителни училищни инициативи. Участие на родителите в организирането и провеждането на спортни инициативи за превръщането на училището в желана среда за преживявания и учене на учениците. Подобряване на комуникацията между родител-учител-ученик за изграждане на доверие, уважение и толерантност. Задълбочаване и разширяване на екологичното  образование на учениците. За подобряване кариерното ориентиране на учениците.

Проведени са от всеки класен ръководител срещи с родителите – 2 броя извън задължителните и 1 обща по НП. Дейностите включваха учебни занятия, творчески занимания, спортни инициативи, практически дейности и беседи. Общото мероприятие е Коледен базар „Послание на доброто“.

 


Благодарим Ви!

Скъпи приятели, в навечерието на най-красивите и очаквани празници приемете нашата огромна благодарност за Вашата съпричастност и щедрост. За броени дни от проведения онлайн Коледен базар успяхме да съберем сумата от 678.60 лв., която днес бе преведена в подкрепа на борбата срещу COVID-19 на свищовската болница.

Вярваме, че на света има едно-единствено истинско съкровище - доброто сърце. Запазете неговата чистота и топлина и през Новата 2021 година. Светли празници и бъдете здрави!

Коледният базар се проведе в рамките на проект по НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“.


Повече информация за проекта виж ТУК.