СУ "Цветан Радославов"

Средно училище в град Свищов

СУ Цветан Радославов - Свищов

 "Глобално училище в действие"

 

СУ “Цветан Радославов” е създадено през 1981 година в град Свищов.

Осъществява се обучение по програми в три етапа – начален, прогимназиален и гимназиален.

Прием след 7 клас в профил „Природни науки“.

 

 

Информация за прием в 1 клас виж ТУК.

Информация за прием в 8 клас виж ТУК.

                                                                                                                                    

 

                                                       

 

Дневна форма
Учебна година 2023/2024  * СЕДМИЧНА ПРОГРАМА - II учебен срок  * СЕДМИЧНА ПРОГРАМА - I учебен срок  * График на класните работи - I учебен срок, 2023-2024г. * График на контролните, I учебен срок, 2023-2024г.* График на пробните НВО, ДЗИ, 2023-2024г. * Седмично разписание, ...
Самостоятелна форма
  Учебна 2023/2024г. Изменение на заповед за условията и реда за организиране и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма за учебната 2023/2024г. - вижте ТУК  Заповед за провеждане на изпитите в самостоятелна форма на обучение за учебната 2023/2024 г. - вижте ...