СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Проект по НП "Без свободен час", Модул 1. "Без свободен час в училище"

Модул 1. „Без свободен час в училище“- създаване на условия за непропускане на учебно съдържание и на възможности за достатъчно учебно време за усвояването и осмислянето му чрез осигуряване на заместващи учители и други педагогически специалисти, водещи групите за терапевтични и рехабилитационни дейности (само за ЦСОП).


Повече информация за проекта виж ТУК.