СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Проекти

Проект "Квалификация за професионалното развитие на педагогическите специалисти" - https://teachers.mon.bg/


 

Приключиха част от дейностите по проект‭ „‬Да успеем всички заедно‭“‬,‭ ‬който Община Свищов изпълнява съвместно със СУ‭ „‬Цветан Радославов‭”‬,‭ ‬ОУ‭ „‬Филип Сакелариевич‭” ‬ и в партньорство със сдружение „Нова възможност‭” ‬-‭ ‬Плевен,‭ ‬свързани с организиране и провеждане на учебни посещения,‭ ‬екскурзии и спортни състезания. – повече за проекта четете ТУК

Проект № BG05М2ОP001-3.002-0215  “Да успеем всички заедно”

На 26.11. и на 03.12.2018 г. в СУ „Цветан Радославов ” се проведе ДЕН НА ПРОФЕСИЯТА  по Дейност  14 „Работа с родители от двете партньорски училища без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция. – повече четете ТУК и ТУК

На 28.11. 2018 г. в СУ „Цветан Радославов“ и ОУ „Филип Сакелариевич“ се проведе Кръгла маса  на тема : „Развитие на умения за справяне с нетолерантността- добри практики – повече четете ТУК

 

 

ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

График на дейностите по групи за периода юни - септември 2019 по проект "Подкрепа за успех" - вижте  ТУК

 

       

 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001„ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ 

   

 ПРОЕКТ

През учебната 2019/2020 година в СУ "Цветан Радославов" - Свищов  по Дейност 6
Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на
извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови
дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно
моделиране/кодиране) се провеждат извънкласни дейности в три клуба по интереси:

  1. "В дигиталния свят" за ученици от 1 клас;
  2. "Дигитални деца"  за ученици от 2 клас;
  3. "Занимателна информатика" за ученици от 5 до 7 клас.

Повече информация за дейностите на клубовете можете да видите:

Клуб "В дигиталния свят": тук

Клуб "Дигитални деца": тук

Галерия на клубовете по интереси: тук