СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

За нас

СУ “Цветан Радославов” е създадено през 1981 година в град Свищов.

Осъществява се обучение по програми в три етапа – начален, прогимназиален и гимназиален.

Прием след 7 клас в профил „Природни науки“.