СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Материална база

   

  • Училището разполага с учебни кабинети по различни дисциплини като: химия, биология, физика, математика, музика и др.
  • СУ „Цветан Радославов“ разполага и с 4 модерно оборудвани компютърни кабинети. Те са оборудвани с компютри с терминални станции по мултисийт система. Терминалните решения осигуряват възможност за ефективна работа със съвременен софтуер.
  • Училището разполага с игротека, библиотека, актова зала, столова и училищен автобус.