СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Заслужени успехи на Радославови ученици!
През месец февруари 2022 год. се проведе Областният кръг на олимпиадата по математика. С най-висок резултат се представи петокласничката Моника Даниелова Иванова от СУ "Цветан Радославов " и зае първо място сред участниците от възрастовата група.
През месец март 2022 год. стартира и Областният кръг на олимпиадата по география и икономика. Отново последва отлично представяне на Радославовите ученици.
Любомир Ангелов Тодоров - ученик от 5б клас е с най-висок резултат в Областния кръг на олимпиадата. Отлично се представиха петокласниците Ивайло Котев и Цветелин Иванов.
Поздравяваме нашите ученици за старанието и постигнатите отлични резултати.
Пожелаваме им бъдещи успехи и сбъднати мечти!