СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Учители и ученици от 9 и 10 клас от СУ "Цветан Радославов" - гр. Свищов се включиха в W2D2 - световен ден на данните, който се проведе на 10.11.2022 г. W2D2 е шанс за учениците от гимназиалния курс да направят опростен, но значим анализ на данни от Големия адронен колайдер LHC. Провеждането на събитието се състоя чрез видео конференция с модератора физик Kenneth Cecire от CMS и модератор Румяна Хаджийска. Благодарим за съдействието на всички, които направи възможно провеждането на това събитие.