СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Високо признание за математиците от СУ "Цветан Радославов"!

инж. Елка Иванова и инж. Наталия Станкова показаха своите иновативни идеи за проекти по математика и други предмети - български език и литература, биология и здравно образование, физика и астрономия, информационни технологии, физическо възпитание и спорт и английски език на кръгла маса пред свои колеги от областта с презентация на тема "Математиката около нас и връзката ѝ с другите учебни предмети". Тяхното новаторство прави лесна и интересна сложната наука, а учениците развиват своята логика и нестандартно мислене. За този свой принос към природните науки, те получиха високо признание от инж. Розалия Личева - началник на РУО - Велико Търново.