СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Високи отличия в Годишните награди за образование и култура на Община Свищов за 2022 г.
На 20 май 2022 г. се проведе традиционната церемония, на която бяха връчени Годишните награди за образование и култура на Община Свищов. Учители от СУ „Цветан Радославов“ бяха удостоени с най-високите отличия в престижните категории.
Наградата „Млад учител“ заслужено бе присъдена на г-жа Теодора Христова за нейните инициативност, новаторство и стремеж към самоусъвършенстване. Г-жа Христова е млад педагог, само с 2 години стаж, но изключително мотивиран, иновативен и креативен учител. Тя печели симпатиите на ученици, родители и колеги с професионализъм и отдаденост, които идват не от стажа, не от образованието, не от дипломите, а от сърцето. Пожелаваме на младия ни педагог нови и високи професионални постижения!
Г-жа Росица Караманлиева бе удостоена с наградата „За заслуги – начален етап“. Високото отличие е заслужено признание за нейния 40-годишен педагогически стаж и професионален опит от създаването на СУ „Цветан Радославов“ . С големия си педагогически опит и методическа подготовка, със своята мъдрост и всеотдайност госпожа Караманлиева е един много уважаван и обичан от ученици, родители и колеги учител, градил през годините авторитета на училището.
Най-високото отличие в категория „Учител на годината – гимназиален етап“ бе присъдено на г-жа Татяна Митева, учител по Биология и здравно образование. Татяна Митева е изградила авторитет сред ученици и родители със своя заразителен ентусиазъм, с желанието да помага и отговаря на потребностите на децата в образователния процес и в света извън училищните стени. С целия си педагогически стаж и професионален опит в СУ „Цветан Радославов“ тя влага своето сърце в работата с учениците, вдъхновява със своята всеотдайност и родолюбие.
С грамоти за високи постижения в образованието бяха отличени г-жа Диана Стойкова, учител в начален етап и г-жа Елка Иванова, учител в прогимназиален етап. Техните лични и професионални качества, постиженията на техните ученици в състезания, олимпиади и конкурси им отредиха място сред най-добрите педагози в Община Свищов за 2022 г.
За поредна година, отличията на нашите учители са доказателство за качественото образование, професионализъм, отдаденост и новаторство в СУ „Цветан Радославов“. Честити заслужени отличия, колеги!