СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Уведомяваме Ви, че считано от 01.08.2021г. обслужващата банка  на СУ " Цветан Радославов" е променена, съответно и клиентската банкова сметка на Училището е както следва:

IBAN: BG55 UNCR 7000 3124 4783 99

BIC КОД: UNCRBGSF

"УниКредит Булбанк" АД

клон Свищов

Прикачени документи

Банкова сметка.pdf