СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Учител от СУ "Цветан Радославов" се докосна до магията на ЦЕРН

Учител от СУ "Цветан Радославов" се докосна до магията на ЦЕРН
Вече близо 60 години учените от Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) – Женева, изследват основната структура на Вселената. Те използват най-големите и най-сложните научни инструменти в света – ускорители и детектори, за да изучават базовите съставки на материята – основните частици. Ускорителите, като Големия адронен колайдер (LHC) и Супер протон синхротрона (SPS), карат частиците да се блъскат една в друга при скорост, близка до тази на светлината. Процесът дава на физиците познания за това как частиците взаимодействат помежду си, и представа за основните закони на природата. Четири детектора (като ATLAS и CMS) наблюдават и записват резултатите от тези сблъсъци. ЦЕРН обединява усилията на европейските държави за изследвания за мирни цели в областта на физиката на елементарните частици. Днес е най-големият комплекс от ускорители в света. Основан е през 1954 от 12 европейски страни, а сега броят на страните членки е 23. България е страна членка на ЦЕРН от 1999 г.
В периода 21 – 28 юли 2019 г. 12-та поредна група от 35 български преподаватели по природни науки имаха възможност да се докоснат до магията на ЦЕРН. Част от екипа на обучаемите бе и Татяна Иванова Митева, учител от Средно училище „Цветан Радославов“ гр. Свищов. Обучението бе финансирано от дирекция “Квалификации и Кариерно развитие“ на Министерство на образованието и науката. Ръководител на обучителната програма бе Свежина Димитрова, директор на Народна астрономическа обсерватория и планетариум (НАОП) „Николай Коперник“ – Варна.
Целта на програмата бе да се запознаят учителите с дейността на ЦЕРН. Участниците се запознаха с мисиите на ЦЕРН:
• Наука – разширява границите на познанието;
• Нови технологии за ускорители и детектори;
• Образование – обучава бъдещи учени и инженери;
• Сътрудничество – обединява хората от различни страни и култури.
Обучението включваше система от лекции, презентации, визити и упражнения. Учителите слязоха 100 м под земята. Посетиха детекторите ATLAS и CMS (в него има най-голямо българско участие), AMS центъра на НАСА, контролния и компютърен център на ЦЕРН. Видяха компютъра, където се е родил WWW (WORLD WIDE WEB). Придобиха представа за GRID технологиите в ЦЕРН. Запознаха се с приложенията на откритията в медицинската диагностика и лечението на туморни заболявания, благодарение на медицинската физика. Учителите имаха възможност да правят опити и анализи в S Cool Lab. Представени бяха възможностите за образователни програми на учениците в ЦЕРН. Визитата бе съпроводена и от посещения на различни културно-исторически обекти в Швейцария и Франция.
„Затова имаме нужда от вас“, обърна се към учителите ръководителят на обучителните програми за преподаватели в ЦЕРН Джеф Винер. Той ги запозна и с възможностите за използване на информацията, презентациите и видеоклиповете от ЦЕРН в учебните часове, а също и с различни майсторски класове, обучителни и стажантски програми за ученици и студенти, книги, статии и видеоматериали, които също са на разположение на преподавателите.
С участието в това обучение учителите стават посланици на ЦЕРН сред своите ученици.
Благодарим на г-жа Татяна Митева за предоставените снимки и информация.