СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

По Национална програма "Иновации в действие" учители от СУ "Цветан Радославов" и ОУ "Свети Климент" - с. Юпер участваха във форум на 14.06. и 15.06.2021 г. за споделяне на добри практики в гр. Свищов. Нашето училище се наложи като новатор със своята иновация за преподаване на IT математика на първокласниците, и гостите ни наблюдаваха урок, проведен от г-жа Наталия Станкова. Малките ученици с желание работиха и показаха какво са научили през годината – 3D рисуване, работа в блоковите визуални среди за програмиране Scratch и programiram.com, както и с интерактивните Bee-Bot пчелички.
При срещата, във формални и в неформални разговори, учителите от двете училища обмениха мнения и идеи във връзка с образователните иновации. Гостите ни останаха впечатлени както от представения урок, така и от интериора на нашето училище, който е дело на креативните ни учители. Запознаха се и с богатата история на града. Те изразиха възхищението си както от образователната среда в училището ни, така и от оказаното гостоприемство.
Вярваме, че добрите ни взаимоотношения ще продължат и занапред!