СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Отличия от Регионално управление на образованието - гр. Велико Търново за двама наши педагози

На 8.06.2021 г. РУО - гр. Велико Търново отличи изявени учители и училища за постигнати високи успехи през настоящата учебна година. Г-жа Юлиана Секулова и г-жа Милена Филипова, учители в начален етап, бяха удостоени с грамота за доказан професионализъм в процеса на обучение и възпитание на учениците, за мотивацията и използването на подходящи педагогически методи и интерактивни технологии в реализирането на обучението от разстояние във връзка с обявеното извънредно положение в Република България, за изграждане на ефективни взаимоотношения и партньорства, за създаване на стимулираща среда за обучение на всички ученици през учебната 2020/2021 година.
Поздравления, колеги! Желаем Ви нестихващ ентусиазъм, креативност и иновативност!