СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Какво означава добротата? Чрез кои постъпки се изразява човещината? Кои действия трябва да приемаме за добри и кои - не? Раждаме ли се с чисти души и променяме ли ги с времето, в зависимост от средата, в която живеем?
Това е една много обширна тема, защото за всеки индивидуално си има граници коя постъпка да признае за добросърдечна и коя - не.
Такива деца с добри сърца съществуват и се намират сред нас, в нашия град, в нашето училище.
Те са ярък пример за добро възпитание и висок морал, за изградени ценности, трудолюбие, честност и безкористност в постъпките си.
По повод Деня на толерантността - 16 ноември, Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към община Свищов , организира конкурс за награждаване на деца с добри постъпки под надслов "Добро дете - златно сърце!".
Пет "добри деца със златни сърца" от СУ "Цветан Радославов" - Максим Ибрамов , Кристиян Радославов, Вяра Цанова, Александър Николов и Деница Петрова бяха наградени от кмета на община Свищов - Генчо Генчев и г-жа Вера Блажева, секретар на МКБППМН.
Сред отличените ученици впечатление направи името на Кристиян Стелиянов Радославов от 9 клас на СУ „Цветан Радославов“, който през последните две години е извършил множество добри постъпки, които са мотивирали ръководството на неговото училище да го номинира.
Наградите се връчиха за проявена благородна постъпка, която е достоен пример за обществено поведение и доблест и ще напомни на хората от всички възрасти да изпълняват своя граждански дълг.