СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

ДЕЙНОСТИ ПО НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“
За поредна година иновативно СУ „Цветан Радославов“ гр. Свищов, се включи в НП „Иновации в действие“ към дейност „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища“. Дейността позволява обмен на иновации между иновативни и неиновативни училища, включени в НП. Целта на мобилността е споделянето на добри педагогически практики и идеи. В рамките на програмата на 12 и 13 април, екип от наши учители бе на посещение в НУ „Отец Паисий“ – гр. Плевен за наблюдение на въведената от колегите иновация „Организация на позитивна среда за учене. Създаване на Общност. Утринна среща.“. Второкласниците представиха възможностите на педагогическа практика „Утринна среща“, чиято тема бе „Светът на приказките“, тема, която формира общи интереси и ценности у децата и подпомага изграждането на общността им.
На 27 и 28 април СУ „Цветан Радославов“ – гр. Свищов бе домакин на поредната среща за споделяне на добри иновативни практики и посрещна педагози от иновативните НУ „Отец Паисий“ и НУ „Патриарх Евтимий“ – гр. Плевен и неиновативното ОУ „Злати Терзиев“, с. Баня, Нова Загора. Гостите ни имаха удоволствието да наблюдават урок по „IT математика“ във втори клас, проведен от г-жа Наталия Станкова. Малките ученици с желание и нескрит ентусиазъм демонстрираха какво са усвоили през двете години, през които са обхванати в иновативния предмет - 3D рисуване, работа в блоковите визуални среди за програмиране Scratch и programiram.com, както и с интерактивните Bee-Bot пчелички и конструкторите Lego. Гостите ни останаха впечатлени както от представената иновация, така и от интериора на нашето училище, дело на креативните ни учители. Те изразиха възхищението си от образователната среда в училището ни и от оказаното гостоприемство.
В работните срещи и в неформалните разговори, учителите от партньорските училища споделиха впечатления и идеи, възможностите и предизвикателствата, които поставят пред училищата образователните иновации. Участниците обсъдиха ролята за създаване на пълноценни сътрудничества, чрез които учебният процес да развива потенциала на всеки ученик.
Пожелаваме си още бъдещи събития, които да инициират диалог и съвместна работа между различните училища, както и да осигуряват подкрепа на екипи за обмен на добри практики!