СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Проект "Свободата да не пуша", част от Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

Проект „Свободата да не пуша“ е част от Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“, заедно с още 22 проекта от трета възрастова група.  Дейностите по него са насочени към учениците от гимназиален етап на обучение.

На 31 май в училище се организира кампания за отбелязване на Световния ден без тютюнопушене, която да фокусира младите хора върху въпросите за свободата, зависимостта, ползите и загубите, свързани с тютюнопушенето или с неговите актуални алтернативи - електронни цигари и наргилета. Бяха изработени множество информационни табла, постери и флаери Проведени бяха интерактивни занятия с ученици от гимназиален етап, организирани бяха литературни и други творчески дейности. В проекта активно участват 120 ученика от прогимназиален и гимназиален етап.

Тютюнопушенето е основен водещ нездравословен фактор, характерен за учениците от гимназиален етап. Голям процент от учениците пропушват на точно в този период под влияние на приятелски кръг и групов модел на поведение. Рисковете, свързани с тютюнопушенето заемат 21 % (за EC 17 %) от всички смъртни случаи. В България, 37,4 % от населението на възраст над 20 г са активни пушачи (по данни от „Национално проучване на факторите на риска за здравето” на НЦОЗА), а тютюнопушенето, като рисков фактор за здравето води до сърдечносъдови, ракови, белодробни, мозъчни и други тежки заболявания.

„Посланици на здравето“ се организира от Министерството на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на околната среда и водите и Министерството на младежта и спорта, Министерство на културата, Офиса на Световната здравна организация за България, Български младежки червен кръст и Представителството на Европейската комисия за България.

Втора фаза на конкурса през тази година продължава до 15 ноември, а училището ни участва в конкурса за втора поредна година.