СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Проект по НП "Иновации в действие"

2020/2021 година.

Като иновативно училище СУ „Цветан Радославов“ – гр. Свищов се включи в НП „Иновации в действие“ към дейност „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища“. 

Дейността позволява обмен на иновации между иновативни училища и неиновативни училища, включени в националната програма на МОН.  

 

Наши партньори по програмата са: 

Иновативно училище: 

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Д. Димов“ гр. Ловеч 

Неиновативно училище: 

Основно училище „Свети Климент“ 

обл. Разград,  с. Юпер 

 

В периода 01 – 02.06.2021 г. екипът от СУ „Цветан Радославов“, състоящ се от учители и ученици, посети Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Д. Димов” – гр. Ловеч и се запозна с въведената иновация "Техници под "контрол"- Симбиоза между две професии". При гостуването ни в Ловеч имахме удоволствието да присъстваме на иновативен урок „Пчелите и медът – значението им за човека и природата”. По време на лабораторното упражнение беше направен органолептичен анализ на мед, в който с желание и интерес се включиха и нашите ученици. Направихме опознавателна обиколка на училището и бяхме впечатлени от базата, с която се обезпечава учебния процес по специалните предмети. Любезните ни домакини ни показаха и забележителностите на гр. Ловеч. Благодарение на г-жа Габриела Георгиева – директор и колегите ни бе организирана наситена, ползотворна и приятна програма.  

В периода 10 – 11.06.2021 г. визитата беше върната. Екипът от учители и ученици от НПГВМ посети СУ „Цветан Радославов”, за да се запознае с нашата иновация – въвеждането на нов учебен предмет „IT математика“ като избираем учебен час за най-малките ни възпитаници. Гостите ни и старши експертът Бонка Долчинкова от РУО - гр. Велико Търново наблюдаваха урок в първи клас, проведен от г-жа Наталия Станкова. Малките ученици с желание работиха и показаха какво са научили през годината – 3D рисуване, работа в блоковите визуални среди за програмиране Scratch и programiram.com, както и с интерактивните Bee-Bot пчелички.  

На 14 - 15.06.2021 г. наши гости по НП „Иновации в действие“ бяха директора и учители от неиновативното ОУ „Свети Климент“ – с. Юпер. Те също наблюдаваха урок на г-жа Станкова и малките първокласници. Колегите изразиха своето впечатление от постигнатите резултати по учебния предмет Математика и участието на най-малките ни ученици в международни математически състезания, благодарение и на въведената в СУ“Цветан Радославов“ иновация. 

И при трите проведени срещи, във формални и в неформални разговори, участващите училища обмениха мнения и идеи във връзка с образователните иновации. Гостите ни останаха впечатлени както от различния и интересен урок, така и от интериора на нашето училище, дело на креативните ни учители. Запознаха се и с богатата история на първия освободен град. Те изразиха възхищението си както от образователната среда в училището ни, така и от оказаното гостоприемство.  

Вярваме, че добрите ни взаимоотношения ще продължат и занапред! 


Материали от обмена:
 
Галерия от посещението на СУ "Цветан Радославов" в НПГВМ "Проф. д-р Д. Димов", гр. Ловеч - ТУК.
Галерия от посещението на НПГВМ "Проф. д-р Д. Димов", гр. Ловеч в СУ "Цветан Радославов" - ТУК.
Галерия от посещението на ОУ "Свети Климент", с. Юпер в СУ "Цветан Радославов" - ТУК.
Обмяна на опит - видео от посещението в гр. Свищов - ТУК.
Обмяна на опит - видео от посещението в гр. Ловеч - ТУК.
Отразяване на обмена - Информационна агенция "Фокус"; Свищов Инфо; Фейсбук група "Свищов"; Официална фейсбук страница на СУ "Цветан Радославов" - ТУК и ТУК
Обмяна на опит - презентация

Повече информация за проекта виж ТУК.