СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов
Относно COVID-19

Относно COVID-19

Във връзка препоръки на Националния оперативен щаб на територията на Република България, свързани с разпространение на COVID-19 в световен план, се обръщаме към всички ученици, родители, учители, директори и други педагогически специалисти:

 1. Уважаеми ученици, предвид опазване на здравето Ви, следва да ограничите максимално достъпа си до обществени места, в които има струпване на хора. Добре е да избягвате физическия контакт при среща с връстници и други хора, от типа близко общуване, ръкостискане, прегръдка. Приканвам Ви да използвате активно средствата за лична хигиена, които са осигурени от семейството Ви, като ръцете се мият или се дезинфекцират периодично и задължително преди храна и след използване на тоалетна.

Оставането Ви вкъщи ще ограничи възможността за заразяване и предаване на вируса. Времето у дома може да бъде успешно използвано от Вас за упражняване на преподадени вече уроци, както и за запознаване с учебно съдържание, което Вашите учители ще ви предоставят по различни канали: чрез обучителна платформа, имейл, групи в социални мрежи и др.

 1. Уважаеми родители, вярваме, че е Ваша първостепенната грижа и отговорност да подготвите децата си, като им осигурите лични предпазни средства. Сигурни сме, че като отговорни родители ще следите за здравословното състояние на своето дете и при най-малко съмнение за влошаване на здравето му, ще му осигурите нужната медицинска помощ. Разчитаме на подкрепата Ви в усилията ни да мотивираме децата да се запознават с учебно съдържание, предоставено им по различни канали от учителите в тяхното училище. Предвид дългия период на преустановени учебни занятия, се надяваме, че макар и от дистанция, комуникацията с училището и възможността за усвояване на знания, няма да бъдат прекъснати.
 2. Уважаеми директори, педагогически специалисти и непедагогически персонал, в образователните институции информираме Ви, че са осигурени условия за дезинфекция на всички повърхности, като за целта се предприемат действията по дезинфекция и почистване с необходимите препарати, консумативи и материали. Като хора, упражняващи една от най-благородните професии, вярваме, че любовта към децата и отговорността Ви към бъдещето на нацията, ще Ви стимулира да направите възможното, за да:

   стигне до всеки Ваш ученик необходимото учебно съдържание;

–   да подготвите и предоставите за ползване от учениците на различни информации, тестове, работни листове и други материали.

–   да консултирате и отговорите на въпросите от учебния материал, които затрудняват децата.

 

 

 

Във връзка с обявената национална грипна епидемия, в условията на епидемично разпространение на COVID-19 в световен план и препоръки на Националния оперативен щаб на територията на Република България, се обръщаме към Вас:

Уважаеми ученици, моля да ограничите максимално достъпа си до закрити обществени места или такива, в които има струпване на хора (заведения, клубове, магазини, домове, квартири и др). Престоявайте възможно най-дълго в домовете си. Използвайте това време за: затвърждаване и упражняване на изученото учебно съдържание, което ще ви е необходимо след ваканцията; за разходки и спорт на открити места, където няма много хора.

 1. Максимално ограничете физическия контакт при среща с хора (ръкостискане, прегръщане, близко общуване).
 2. Препоръчваме на всяко семейство да подготви детето си за предстоящите учебни занятия като му осигури лични предпазни средства (дезинфектант за ръце – гел или кърпички за дезинфекция на спиртна основа, маски за лице и др.) и да изисква при изхвърлянето им да се поставят в завързана найлонова торбичка в наличните кошчета на територията на училището.
 3. Всички ученици, учители и служители да използват активно и отговорно всички средства за лична хигиена, които са осигурени от семейството и от училището. Ръцете да се мият или да се дезинфекцират в края на всеки учебен час или всяко междучасие и задължително преди храна и след използване на тоалетна.

Да се следи за проветряването на класната стая всяко междучасие и при възможност през учебните часове.

Да се използва времето на междучасия и почивки за пребиваване на открито.  Да се спазва разстояние и дистанция между учениците в класната стая, коридорите, училищния двор и т.н.

 1. Уважаеми ученици и учители, моля да бъдете търпеливи и да осигурите условия за работата на помощния персонал в училището при всяка дезинфекция на повърхности по време на междучасие или учебен час: ученически и учителски места, врати и дръжки на класни стаи, цялостно почистване на тоалетни, парапети на стълбища, мебели, подове, коридори и др. Действията по дезинфекция и почистване са осигурени с необходимите препарати, консумативи и материали.
 2. Уважаеми родители, разчитаме на Вашата отговорност да следите за здравословното състояние на своето дете и при най-малко съмнение за влошаване на здравето му, то да остане у дома и да осигурите нужната медицинска помощ. Известяването на класния ръководител за отсъствието направете по телефона или онлайн..
 3. Уважаеми родители,  достъпа до училищната сграда ще бъде ограничен за външни лица от завръщането на учениците в училище до отминаване на епидемиологичната обстановка.

Молим Ви, да изпращате и посрещате децата си от и до вратата на двора на училището и да не влизате в училищната сграда до второ разпореждане.

Контактите с директор, класни ръководители, учители и служители да се осъществяват по телефон или онлайн.

 1. До второ нареждане няма да се провеждат ученически състезания и олимпиади, организирани прояви, изяви и мероприятия, организирани посещения на природни обекти, обществени, културни, в т.ч. кина и научни институции, спортни състезания и мероприятия, както и всички други организирани форми с ученици и педагогически специалисти, които водят до събиране на много хора на едно място
 2. До края на учебното време на учебната 2019/2020 година няма да се организират и провеждат екскурзии, лагери, зелени училища, както и всички други пътувания.

Благодарим Ви за разбирането и съдействието!