СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Международен ден на светлината в СУ "Цветан Радославов"

Учениците от VII "а" и "б", IX и X клас, под ръководството на инж. Наталия Станкова-учител по Физика и астрономия, отбелязаха Международния ден на светлината с презентации, инфографики, викторини в Scratch и дискусии относно значението, ролята и мястото на светлината за живота на Земята.
Международният ден на светлината се провежда на 16 май всяка година от 2018 г. насам, годишнината от първата успешна експлоатация на лазера през 1960 г. от физика и инженера Теодор Майман. Лазерът е идеален пример за това как едно научно откритие може да донесе революционни ползи за обществото в комуникациите, здравеопазването и много други области.
Светлината е от основно значение за нашето разбиране на науката и развитието на технологиите. В продължение на векове изследването на светлината и нейните свойства са революционизирали всяка научна област и са включили всички основни фигури на науката от Ибн Ал Хайтам до Айнщайн.