СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Класна стая в музея! Дейност по проект по НП "Осигуряване на съвременна образователна среда", модул "Културните институции като образователна среда"

Ученици от VI и VII клас на СУ "Цветан Радославов" проведоха своите учебни часове по история и цивилизации и човекът и природата в Историческия и природонаучния музей в гр. Плевен. Това предизвикателство да мислиш извън рамките на стандарта бе част от дейностите по проект по НП "Осигуряване на съвременна образователна среда", Модул "Културните институции като образователна среда".