СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Честит празник на словото, науката и духовността!

На днешния светъл празник учители и ученици от СУ "Цветан Радославов" се включиха в общоградския празник, организиран от Община Свищов, с рецитал на седмиколасниците Ливия Иванова, Димана Ангелова, Николай Пенчев и Алессандра Варамезов, танц и песен на мажоретния състав. С гордост от постигнатите успехи в науката и спорта бяха наградени Моника Иванова, Алессандра Варамезов, Димана Ангелова, Ливия Иванова, Соня Георгиева и Отбора по хокей на трева с капитан Даниел Стефанов.