СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Достъп до обществена информация

* Закон за достъп до обществена информация - свали от ТУК

* Вътрешни правила за осигуряване на достъп до обществена информация - свали от ТУК