СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Достъп до обществена информация

* Критерии за определяне на ученици за участие в ученическите туристически пътувания по Национална програма "Отново заедно", МОН - 2022 година - ТУК 

* Таблица с информация относно предстоящи обучения на педагогическите специалисти - свали от ТУК

* Закон за достъп до обществена информация - свали от ТУК

* Вътрешни правила за осигуряване на достъп до обществена информация - свали от ТУК

* Правомощия на директора - свали от ТУК

Отчети:

Годишен отчет за 2021 година по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ - свали от ТУК

Годишен отчет за 2020 година по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ - свали от ТУК

Годишен отчет за 2019 година по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ - свали от ТУК