СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Бюджет

Отчет за изпълнението на бюджета на СУ "Цветан Радославов" към 30.09.2019 г. - вижте ТУК

Отчет за изпълнението на бюджета на СУ "Цветан Радославов" към 30.06.2019 г. - вижте ТУК

Отчет за изпълнението на бюджета на СУ "Цветан Радославов" към 31.03.2019 г. - вижте ТУК

Отчет за изпълнението на бюджета на СУ "Цветан Радославов" към 31.12.2018 г. ТУК

Отчет за изпълнението на бюджета на СУ "Цветан Радославов" към 31.12.2017 г. ТУК

Отчет за изпълнението на бюджета на СУ "Цветан Радославов" към 31.12.2016 г. ТУК