СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Бюджет

Утвърден бюджет за 2019 година - вижте ТУК

Отчет за изпълнението на бюджета на СУ "Цветан Радославов" към 31.12.2019 г. - вижте ТУК

Отчет за изпълнението на бюджета на СУ "Цветан Радославов" към 30.09.2019 г. - вижте ТУК

Отчет за изпълнението на бюджета на СУ "Цветан Радославов" към 30.06.2019 г. - вижте ТУК

Отчет за изпълнението на бюджета на СУ "Цветан Радославов" към 31.03.2019 г. - вижте ТУК

Отчет за изпълнението на бюджета на СУ "Цветан Радославов" към 31.12.2018 г. ТУК

Отчет за изпълнението на бюджета на СУ "Цветан Радославов" към 31.12.2017 г. ТУК

Отчет за изпълнението на бюджета на СУ "Цветан Радославов" към 31.12.2016 г. ТУК