СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

 

Програма "Опазване на околната среда и климатични промени" на ФМ на ЕИП 2014-2021

Променяме се с климата

„Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа“ е девизът на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП 2014-2021).

 

Уеб сайт: https://changingwithclimate-bg.org