СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Проекти

Приключиха част от дейностите по проект‭ „‬Да успеем всички заедно‭“‬,‭ ‬който Община Свищов изпълнява съвместно със СУ‭ „‬Цветан Радославов‭”‬,‭ ‬ОУ‭ „‬Филип Сакелариевич‭” ‬ и в партньорство със сдружение „Нова възможност‭” ‬-‭ ‬Плевен,‭ ‬свързани с организиране и провеждане на учебни посещения,‭ ‬екскурзии и спортни състезания. – повече за проекта четете ТУК

Проект № BG05М2ОP001-3.002-0215  “Да успеем всички заедно”

На 26.11. и на 03.12.2018 г. в СУ „Цветан Радославов ” се проведе ДЕН НА ПРОФЕСИЯТА  по Дейност  14 „Работа с родители от двете партньорски училища без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция. – повече четете ТУК и ТУК

На 28.11. 2018 г. в СУ „Цветан Радославов“ и ОУ „Филип Сакелариевич“ се проведе Кръгла маса  на тема : „Развитие на умения за справяне с нетолерантността- добри практики – повече четете ТУК

 

ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

График на дейностите по групи за периода юни - септември 2019 по проект "Подкрепа за успех" - вижте  ТУК