СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Прием

Утвърден държавен план-прием за учебната 2020/2021 учебна година - виж ТУК