СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Самостоятелна форма на обучение

График за провеждане на изпитите в самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023 г. сесия - март - април -  вижте ТУК

График за провеждане на изпитите в самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023 г. сесия - ноември - декември -  вижте ТУК

График за провеждане на изпитите в самостоятелна форма на обучение за учебната 2021/2022 г. сесия - юли - вижте ТУК

График за провеждане на изпитите в самостоятелна форма на обучение за учебната 2021/2022 г. сесия ноември-декември - вижте ТУК

График за провеждане на изпитите в самостоятелна форма на обучение за учебната 2021/2022 г. сесия март-април - вижте ТУК

 

 

 

Заповед за условията и реда за провеждане на изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение – вижте ТУК