СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Самостоятелна форма на обучение

График за провеждане на изпитите в самостоятелна форма на обучение за учебната 2020/2021 г. сесия април - май - вижте ТУК

График за провеждане на изпитите в самостоятелна форма на обучение за учебната 2020/2021 г. сесия ноември-декември - вижте ТУК

График за провеждане на изпитите в самостоятелна форма на обучение за учебната 2019/2020 г. сесия ноември-декември - вижте ТУК

Заповед за условията и реда за провеждане на изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение – вижте ТУК
График за провеждане на изпитите в самостоятелна форма на обучение за учебната 2018/2019 г. сесия март – април – вижте ТУК
График за провеждане на изпитите в самостоятелна форма на обучение за учебната 2018/2019 г. сесия ноември – декември – вижте ТУК
Подробна информация за провеждането на изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение сесия ноември-декември на учебната 2018/2019 г. – вижте ТУК

Прикачени документи

Grafik samost.pdf