СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Дневна форма на обучение

2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА - II учебен срок 

Седмично разписание, график  за часове, междучасия и отдих - I учебен срок през 2022/2023г.

 Годишна програма за организация на учебния ден през 2022/2023г.

Списъкът с учебниците и учебните помагала за I клас за учебната 2022 / 2023 г. – вижте ТУК

Списъкът с учебниците и учебните помагала за II клас за учебната 2022 / 2023 г. – вижте ТУК

Списъкът с учебниците и учебните помагала за III клас за учебната 2022 / 2023 г. – вижте ТУК

Списъкът с учебниците и учебните помагала за IV клас за учебната 2022 / 2023 г. – вижте ТУК

Списъкът с учебниците и учебните помагала за V клас за учебната 2022 / 2023 г. – вижте ТУК

Списъкът с учебниците и учебните помагала за VI клас за учебната 2022 / 2023 г. – вижте ТУК

Списъкът с учебниците и учебните помагала за VII клас за учебната 2022 / 2023 г. – вижте ТУК

Списъкът с учебниците и учебните помагала за VIII клас за учебната 2022 / 2023 г. – вижте ТУК

Списъкът с учебниците и учебните помагала за IX клас за учебната 2022 / 2023 г. – вижте ТУК

Списъкът с учебниците и учебните помагала за X клас за учебната 2022 / 2023 г. – вижте ТУК

Списъкът с учебниците и учебните помагала за XI клас за учебната 2022 / 2023 г. – вижте ТУК

Списъкът с учебниците и учебните помагала за XII клас за учебната 2022 / 2023 г. – вижте ТУК

 

2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Седмично разписание за II учебен срок през 2021/2022г.

График на часовете, междучасията, отдиха и пътуването на учениците в съответствие с насоките за системата за училищното образование през 2021/2022 г. - вижте ТУК

Годишна програма за организация на учебния ден 2021/2022г.  - вижте ТУК

 

Графици за провеждане на проектни и творчески занимания 1 - 3 клас през м. юни 2021 г.:

График за 1. а клас - ТУК

График за 1. б клас - ТУК

График за 2. а клас - ТУК

График за 2. б клас - ТУК

График за 3. а клас - ТУК

График за 3. б клас - ТУК

 

2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

Дневен режим за учебната 2019 / 2020 г. – виж ТУК

Списъкът с учебниците и учебните помагала за VIII клас за учебната 2019 / 2020 г. – вижте ТУК

Списъкът с учебниците и учебните помагала за IX клас за учебната 2019 / 2020 г. –вижте ТУК

Списъкът с учебниците и учебните помагала за XI клас за учебната 2019 / 2020 г. – вижте ТУК

Списъкът с учебниците и учебните помагала XII за учебната 2019 / 2020 г. – вижте ТУК

График за контролните работи в I – IV клас през първия учебен срок на учебната 2019 / 2020 г. – вижте ТУК

График за контролните работи в V – XII клас през първия учебен срок на учебната 2019 / 2020 г. – вижте ТУК

График за класните работи в V – XII клас през първия учебен срок на учебната 2019 / 2020 г. – вижте ТУК

2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

Дневен режим за учебната 2018 / 2019 г. – виж ТУК
Списъкът с учебниците и учебните помагала за учебната 2018 / 2019 г. – виж ТУК
График за контролните работи в I – IV клас през втория учебен срок на учебната 2018 / 2019 г. – вижте ТУК
График за контролните работи в V – XII клас през втория учебен срок на учебната 2018 / 2019 г. – вижте ТУК
График за класните работи в V – XII клас през втория учебен срок на учебната 2018 / 2019 г. – вижте ТУК
График за провеждане на входните нива в I – IV клас през първия учебен срок на учебната 2018 / 2019 г. – вижте ТУК
График за провеждане на контролните работи в I – IV клас през първия учебен срок на учебната 2018 / 2019 г. – вижте ТУК
График за провеждане на входните нива в V – XII клас през първия учебен срок на учебната 2018 / 2019 г. – вижте ТУК
График за провеждане на контролните работи в V – XII клас през първия учебен срок на учебната 2018 / 2019 г. – вижте ТУК