СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Държавни зрелостни изпити

 

 

 

 

Заповед и график за провеждане на Държавните зрелостни изпити - свали

сесия август-септември 2019

  • 28 август 2019 г., от 8.00 часа – ДЗИ по Български език и литература
  • 29 август 2019 г., от 8.00 часа – Втори ДЗИ
  • в периода от 30 август до 4 септември 2019 г. – ДЗИ по желание на ученика
  • от 1 до 12 юли 2019 г. зрелостниците подават заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучават
  • до 23 август 2019 г. в училищата се обявяват списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали
  • до 23 август 2019 г. зрелостниците получават от училището, в което са подали заявление, служебна бележка за допускане до ДЗИ, в която се посочват датата, часът и мястото за явяване на съответния изпит
  • до 10 септември 2019 г. се обявяват резултатите от ДЗИ в училището

    за учебната 2019/2020 година

20.05.2020 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
22.05.2020 г. – втори ДЗИ