СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Търсачи на съкровището на Магелан!
Яркото слънце и високите температури не попречиха на приключенците от СУ"Цветан Радославов" да последват пътя на околосветското плаване на Фернандо Магелан. 500 години след епичното събитие, учениците разчитаха карти, правиха космически сандвичи, везаха с пластмасови капачки кода на шевицата, определяха фазите на Луната с бисквитки "Орео", правиха слънчеви часовници, 3D звездни карти, зодиакални солнички, определяха географската ширина чрез прост пистолет "Квадрант", решаваха кръстословица, играха "Белгийски танц" и народни хора . Приключението бе представителна изява по проект BG05M9OP001-2.056-0015-2014BG05M2OP001-C01„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“ и включените в него клубове "Астромагия", "Фолклорна математика", "Кръговрат", "Театрална работилница". "Биология за любознателни", "Здраве", "Лятна занималня" и бе посветено на 500 годишнината от първото околосветско плаване на Магелан.А кой откри съкровището? Та то всъщност е любопитството и страстта към приключения!
 
 
 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3 - Изображение 4 - Изображение 5 - Изображение 6 - Изображение 7 - Изображение 8 - Изображение 9 - Изображение 10