СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Свищов в черно-бели снимки.Съвместен проект на учениците от VIIа и VIIб в час по история.Снимките са автентичен и точен източник на информация,но също като произведение на изкуството те отразяват и гледната точка на автора.Всяко фотографско изображение е уникално свидетелство за миналото"запечатало" в кадър момент от събитие,ситуация,човешки живот.

 - Изображение 1