СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

"Словото създава невидими светове, които ни учат на мъдрост и радост, карат ни да се чувстваме човеци"

"Словото създава невидими светове, които ни учат на мъдрост и радост, карат ни да се чувстваме човеци". Ученици от 6. и 7. клас на СУ "Цветан Радославов" участваха в езикови състезания по български език и литература, които предизвикаха техните знания и съобразителност върху изучавани художествени текстове на български автори. Този проект бе дело на учителите по литература , информационни технологии и физика, а домакин бе STEM кабинета на училището. Това събитие бе част от инициативите на РУО В. Търново- "Месец май- месец на образованието, културата, духовността".
"Словото създава невидими светове, които ни учат на мъдрост и радост, карат ни да се чувстваме човеци" - Изображение 1"Словото създава невидими светове, които ни учат на мъдрост и радост, карат ни да се чувстваме човеци" - Изображение 2"Словото създава невидими светове, които ни учат на мъдрост и радост, карат ни да се чувстваме човеци" - Изображение 3"Словото създава невидими светове, които ни учат на мъдрост и радост, карат ни да се чувстваме човеци" - Изображение 4"Словото създава невидими светове, които ни учат на мъдрост и радост, карат ни да се чувстваме човеци" - Изображение 5"Словото създава невидими светове, които ни учат на мъдрост и радост, карат ни да се чувстваме човеци" - Изображение 6"Словото създава невидими светове, които ни учат на мъдрост и радост, карат ни да се чувстваме човеци" - Изображение 7