СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

ПРОТОКОЛИ С КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО КОПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ - ОБЩИНСКИ КРЪГ 


Прикачени документи

Протоколи