СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Пет отличия за добри постъпки за нашите деца с големи сърца

Пет отличия за добри постъпки за нашите деца с големи сърца
По повод Международния ден на толерантността, Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни при Община Свищов организира Кръгла маса, по време на която бяха наградени 20 деца за техните добри постъпки или толерантно поведение. На събитието присъстваха също Лора Георгиева – инспектор „Детска педагогическа стая“ към РУ – Свищов, Ренета Чобанова – началник отдел "Закрила на детето" към ДСП – Свищов, секретарят на местната комисия Вера Блажева, представители на ученическите съвети към всички училища в Свищов, учители, родители и гости. Отличени от СУ „Цветан Радославов“ са петима ученици - Калоян Пламенов и Елица Георгиева от 2.“б“ клас, Стефани Филипова от 4.“б“ клас, Елена Велева от 6.”a” клас и Антонио Емилов от 8. клас. Най-малките ни възпитаници спечелиха симпатиите и уважението на всички с благородния си жест да дарят дългите си коси за онкоболни деца . По-големите им приятели помогнаха изгубени ценни вещи да намерят своите притежатели. Да възпитаваме добри хора е основна цел както за родителите, така и за нас като институция. Учтивостта и вежливостта, съпричастността и грижата за другия са толкова необходими днес, че всяка тяхна проява се забелязва и оставя ярка следа в ежедневието на хората. А когато мил жест или благородна постъпка идва от дете, това може да отвори неподозирани врати от усмивки и топлина – и за „даващия“, и за „получаващия“ милото и грижовно отношение. Вярваме, че добротата е признак на сила, нека я раздаваме безусловно!

                       

Пет отличия за добри постъпки за нашите деца с големи сърца - Изображение 1