СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Критерии за определяне на ученици за участие в ученическите туристически пътувания по Национална програма Отново заедно МОН - 2022 година - ТУК