СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Г Р А Ф И К

 

за преминаване в ОЕСР за 50% от паралелките в СУ „Цветан Радославов“ – Свищов, считано от 16.11.2021г. във връзка със заповед №РД 09-4201/05.11.2021г. на министъра на образованието и заповед № РД 22-3441/22.11.2021г. на министъра на образованието

 

 

График-обучение-ротация

 - Изображение 1