СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

"Зад всяко успяло дете стои родител, който е повярвал в него, както и учител, който го подкрепя"
 
В СУ "Цветан Радославов" бяха организирани разнообразни дейности по НП "Заедно за всяко дете", модул 2 - "Добри практики за взаимодействие с родители на децата в задължителна предучилищна и училищна възраст". Екипът от ентусиазирани учители, училищно ръководство, класни ръководители и учители в ГЦОУД, педагогически съветник и психолог спомогнаха дейностите да се реализират успешно и с добри постигнати резултати.
През месец септември се проведе информационна кампания с родители на тема "Моето дете е ученик - как да се подготвим за учебната година?". Чрез цветни информационни брошури родители и ученици бяха запознати с правата и задълженията си в училището и с правилата за безопасен Интернет. Педагогическият съветник - г-жа Марина Милинова сподели с тях ценни съвети за това как да се държат родителите с техните пораснали-непораснали деца, как да ги подкрепят с домашните и защо е нужно редовно да посещават родителски срещи.
Другата дейност по НП беше посветена на обучение за разпознаване на дискриминация и насилие и се осъществи през месец ноември. В тази връзка г-н Бисер Милев, психолог в училището, проведе обучение за родители на ученици от 5-7 клас на тема "Да бъдем толерантни, за да не попадаме в конфликти и да избегнем агресията".
Последните две дейности бяха насочени към популяризиране на добри практики за взаимодействието с родителите и активното им включване в училищния живот на децата. За целта беше създадена "Коледна работилница" - с участие на родители и ученици от 1-4 клас и организиран "Спортен ден с мама и татко" - за родители и ученици от 5-7 клас.
Проектът завърши с раздаване на награди - папки, маски и тениски с логото на НП "Заедно за всяко дете" за най-активните участници от родителите , учениците и преподавателите в училището .
Целите, които си постави екипът по националната програма, бяха да се засили връзката на училището с родителите, да се приобщи родителската общност към училищния живот и да бъде мотивирана за образованието на децата.
Родителите и преподавателите, участвали в проекта, споделиха своето задоволство от наученото по време на организираните дейности и изразиха желание за включване и в бъдещи такива!
 
дейности1дейности3
 
 
 
дейности7
 - Изображение 1