СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Честит първи юни!

Честит 1. юни от Илияна Георгиева - 5а клас и Цветанка Георгиева - 5б клас.

Честит първи юни! - Изображение 1