СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

„Безопасност на движението по пътищата“
Г-жа Лора Георгиева, инспектор "Детска педагогическа стая" и г-н Ивайло Петрушев, полицейски инспектор към звено „Пътна полиция“ към РУ – гр. Свищов проведоха обучителна и интересна беседа с учениците от първи и втори клас относно правилата за безопасност на движението по пътищата. Двамата останаха изключително впечатлени от дисциплината и знанията на децата за частите на уличното платно, пътните знаци и маркировка, правилата и поведението при пътуване в автомобил. Най-малките ученици с ентусиазъм споделиха преживени случки и задаваха въпроси относно задълженията и отговорността на служителите на реда. Част от децата заявиха, че когато пораснат, ще станат смели полицаи. Дотогава обаче много ще слушат и учат.
 
 
 - Изображение 1